bilgiislem@esenyurt.edu.tr 444 9 12

Hakkımızda

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak,
b) Gerekli yayın ve dökümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak, 
c) Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin dağılımının; üniversitelerin fiziki imkan ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak, 
d) Başkanlıkça verilecek diğer bilgi işlem hizmetlerini yapmak.